Βήμα 1ο: Το βίντεο


Bιντεο στο MoViE: Welcome to the adventure! :)

Βήμα 2ο: Τα ερωτηματολόγια

Ερωτηματολόγιο Α

Μιλώντας για μένα


Ερωτηματολόγιο Β

Νιώθω, σκέφτομαι, κάνω
Βήμα 3ο: Το Συμβόλαιο

Είναι σημαντικό να συμφωνήσουμε όλοι και όλες σε κάποιους κώδικες επικοινωνίας, ώστε να προλαβαίνουμε πιθανά προβλήματα κατά την διάρκεια των συναντήσεών μας.
Παρακαλούμε, περάστε από το google doc, και σημειώστε τι είναι σημαντικό για σας όταν εργαζόμαστε σε ομάδες.

Αξιολόγηση Δραστηριότητας
Ημερολόγιο